Pokud disponujete částkou od 10 mil. Kč, jste fyzická nebo právnická osoba, nabízíme Vám možnost krátkodobých až střednědobých úvěrů za úrokovou sazbu od 8 % do 12 % na 18-36 měsíců.

Úvěry jsou zajištěny zástavním právem věřitele ke konkrétním nemovitostem, které je zapsáno v katastru nemovitostí.

Jednotlivé úvěry nebo čerpání mohou být v řádech od 2 mil. Kč, nicméně chceme, aby celkový objem poskytnutých prostředků v rámci spolupráce činil alespoň 10 mil. Kč.

Kontaktní formulář

Máte-li zájem o více informací, prosím kontaktujte nás.

Můžete také napsat na e-mailovou adresu:
financovani@real-luxembourg.cz