Real Luxembourg

Real Luxembourg je česká investiční skupina specializující se na investice do nemovitostí, jejich zhodnocení a následný prodej. Ke svým projektům využívá vlastní prostředky, kapitál bank či soukromých investorů. Aby dosáhla co nejlepších výsledků, vybírá si takové projekty, v nichž může maximálně zúročit dosavadní zkušenosti a znalosti svého odborného týmu.

Hlavní doménou společnosti je nákup nemovitostí, jejich rekonstrukce a následný pronájem či prodej se ziskem.

Zakladatelé společnosti a členové expertního týmu mají za sebou desítky realitních transakcí a neustále vyhledávají nové investiční příležitosti, které český trh nabízí. Od roku 2016, kdy byla společnost založena, bylo realizováno více než 100 realitních transakcí.

Počátkem roku 2023 byl založen Real Luxembourg investiční fond SICAV a.s., do kterého zakladatelé vložili většinu majetku skupiny výměnou za akcie fondu. Tím se otevřela možnost vstupu dalších kvalifikovaných investorů, kteří tak mohou získat nadprůměrné a stabilní výnosy a podílet se na profitabilním podnikání skupiny.

Real Luxembourg vrací na trh nemovitosti, které byly dlouhou dobu opomíjené, ať už z důvodu nedostatku financí na opravy nebo kvůli majetkoprávním sporům předchozích vlastníků. Skupina rovněž zceluje souvislé soubory pozemků pro budoucí výstavbu, čímž vytváří příležitosti pro menší a střední developery realizovat nová místa k bydlení.

Skupina má know how, podle kterého vybírá vhodné projekty, u nichž je schopna dosáhnout nadprůměrného zhodnocení. To spočívá zejména v práci analytického týmu a obchodního oddělení, které pečlivě mapuje jednotlivé lokality a vybírá nemovitosti, u kterých je možné toto nadprůměrné zhodnocení vloženého kapitálu realizovat.

Do čeho investujeme?

Činžovní
domy

Hlavním investičním směrem pro naši společnost jsou investice do činžovních domů v Praze.
01
Činžovní<br>domy

Nemovitosti v podílovém vlastnictví

Vykupujeme a následně prodáváme nemovitosti, které jsou v podílovém spoluvlastnictví.
02
Nemovitosti v podílovém vlastnictví

Orná
půda

Zabýváme se přímým výkupem zemědělských a lesních pozemků v rámci celé České republiky.
03
Orná<br>půda

Investiční fond

Kariéra


Plný úvazek

Obchodní zástupce výkup orná půda

  • Real Luxembourg
  • Praha
Obchodní zástupce

Plný úvazek

Projektový manažer

  • Real Luxembourg
  • Praha
Projektový manažer

Plný úvazek

Obchodní manažer činžovní domy

  • Real Luxembourg
  • Praha
Obchodní manažer

Plný úvazek

Administrativní podpora

  • Real Luxembourg
  • Praha
Administrativní podpora