Proč investovat do Real Luxembourg investiční fond SICAV a.s.

Odlišná investiční strategie

Nejběžnější strategií investování do nemovitostí je koupě a následný dlouhodobý pronájem, takto funguje většina realitních fondů. Real Luxembourg obvykle nemovitost koupí, zhodnotí a následně prodá jako celek, v případě činžovních domů prodává po bytových jednotkách.

Kratší investiční horizont

Většinu nemovitostí nekupujeme na dlouhodobé držení. Umíme vytvářet přidanou hodnotu a v krátké době nemovitost prodat dalšímu investorovi. Klíčové pro nás je vyhledat vhodnou investiční příležitost a nemovitost koupit výhodně.

Garantovaný výnos: 8 % pa

Fond garantuje svým investorům výnos minimálně 8 % pa (do roku 2O26) potom 5 % s maximálním zhodnocením kapitálu 11 % pa.

Nadstandardní podmínky výstupu

S ohledem na náš kratší investiční horizont nepotřebujeme investory penalizovat za opuštění fondu do takové míry jako jiné realitní fondy. Proto v prvním roce účtujeme výstupní poplatek 15 %, ve druhém roce pouze 5 % a ve třetím roce 0 %.

Vklad zakladatelů

Zakladatelé fondu Radek Slabyhoud a Petr Srb vložili do právní entity Real Luxembourg investiční fond SICAV a.s. při založení majetek, který nezávislý znalec (Equity Solutions) ocenil na 105 mil. Kč, výměnou za to obdrželi akcie fondu. Tímto vkladem ručí za garanci 8 % (resp. 5 %) výnosu pro investory. Zakladatelé fondu jsou tak motivovaní, aby fond dosahoval avizované výkonnosti.

Proč si vybrat investiční fond Real Luxembourg

Fond Real Luxembourg Běžný realitní fond kvalifikovaných investorů
Garantované zhodnocení 8 % (5 % od roku 2026) 3-5 %
Předpokládané zhodnocení 8-11 % pa 5-6 % pa
Výstupní poplatek v prvním roce 15 % 15 %
Výstupní poplatek ve druhém roce 5 % 10 %
Výstupní poplatek ve třetím roce 0 % 7 %
Investiční horizont projektů ve fondu 1,5-3 roky 5-10 let

Statutární informace

Real Luxembourg investiční fond SICAV, a.s.
IČO: 19286368
Sídlo: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Spisová značka: B 28111 vedená u Městského soudu v Praze 

Datová schránka: ra39zkq

Zapojené subjekty

Depozitář fondu

Vaše peníze jsou s námi v bezpečí na účtě české spořitelny.

Auditor fondu

AUDIT ONE je členskou firmou mezinárodní sítě NEXIA International.

Dozorový orgán

Fondy kvalifikovaných investorů podléhají regulaci České národní banky.

Ocenění majetku

Equity Solutions patří mezi největší znalecké ústavy v České republice.

Investiční společnost

Investiční společnost Avant, spravuje svým klientům již přes 100 miliard Kč.

Kontaktní formulář

Máte-li zájem o více informací, prosím kontaktujte nás.

Můžete také napsat na e-mailovou adresu:

  Disclaimer:

  AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.

  Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu tak, jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

  Detailní informace obsahuje statut fondu a Sdělení klíčových informací fondu (KID), které je k dispozici na: http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost

  V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle.

  Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. www.avantfunds.cz/cs/gdpr/

  Další důležité informace pro investory naleznete na:

  https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/

  Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.