Jednotlivé společnosti skupiny Real Luxembourg vydaly několik emisí dluhopisů.

Jedná se o podlimitní emise bez prospektu nebo s prospektem, některé se zajištěním nemovitostmi, osobním ručením jednatelů,  jiné pohledávkami a některé bez zajištění.

Investice do korporátních dluhopisů doporučujeme pouze zkušeným investorůmi, vědomých si veškerých rizik. Podstatná rizika specifická pro skupinu emitenta  jsou popsána níže na této stránce. 

Od založení skupiny byly vydány následující emise dluhopisů:

Emitent Název emise Partner marketingu Zajištění Splatnost Stav
Real Luxembourg a.s. Real Luxembourg D 03/2021 Ceskedluhopisy.cz BEZ ZAJIŠTĚNÍ Březen 2021 SPLACENO
Real Luxembourg a.s. Real Luxembourg A 12/2021 Vlastní distribuce BEZ ZAJIŠTĚNÍ Prosinec 2021 SPLACENO
Real Luxembourg a.s. Real Luxembourg H 1/2023 Vlastní distribuce BEZ ZAJIŠTĚNÍ Leden 2023 SPLACENO
Real Luxembourg a.s. Real Luxembourg E 08/2023 Vlastní distribuce BEZ ZAJIŠTĚNÍ Srpen 2023 SPLACENO
Real Luxembourg a.s. Real Luxembourg G 12/2023 Vlastní distribuce BEZ ZAJIŠTĚNÍ Prosinec 2023
Real Luxembourg a.s. Real Luxembourg K 12/2023 Vlastní distribuce BEZ ZAJIŠTĚNÍ Prosinec 2023
Real Luxembourg a.s. Real Luxembourg I 8/2024 Vlastní distribuce BEZ ZAJIŠTĚNÍ Srpen 2024
Real Luxembourg a.s. Real Luxembourg J 12/2024 Vlastní distribuce BEZ ZAJIŠTĚNÍ Prosinec 2024
RL Finco 5 s.r.o. RL FINCO 5 XI/2024 Dluhopisomat.cz – ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVKAMI
– RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ JEDNATELE
Listopad 2024
Real Luxembourg a.s. Real Luxembourg L 1/2025 Vlastní distribuce BEZ ZAJIŠTĚNÍ Leden 2025
RL Finco 5 s.r.o. RL Finco 5 V/2025 Dluhopisomat.cz – ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVKAMI
– RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ JEDNATELE
Květen 2025
RL development I s.r.o. RL DEVELOPMENT I VII/2026 Dluhopisomat.cz -ZAJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTMI (ČÁSTEČNĚ)
-RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ JEDNATELE
Červenec 2026
RL development I s.r.o. RL DEVELOPMENT I XI/2026 Dluhopisomat.cz -ZAJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTMI (ČÁSTEČNĚ)
-RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ JEDNATELE
Listopad 2026
Real Luxembourg a.s. Real Luxembourg C 03/2030 Vlastní distribuce BEZ ZAJIŠTĚNÍ Březen 2030

Dokumenty

Oznámení o stanovení dodatečné lhůty pro upisování dluhopisů I 8/2024

Oznámení o stanovení dodatečné lhůty pro upisování dluhopisů E 08/2023

Emisní podmínky Real Luxembourg L 1/2025

Emisní podmínky Real Luxembourg K 12/2023

Emisní podmínky Real Luxembourg J 12/2024

Emisní podmínky Real Luxembourg I 8/2024

Emisní podmínky Real Luxembourg A 12/2021

Emisní podmínky Real Luxembourg C 03/2030

Emisní podmínky Real Luxembourg D 03/2021

Emisní podmínky Real Luxembourg E 08/2023

Emisní podmínky Real Luxembourg G 12/2023

Emisní podmínky Real Luxembourg H 1/2023

Emisní podmínky RL FINCO 5 XI/2024

Emisní podmínky RL DEVELOPMENT I VII/2026

Oznámení o přidělení ISIN

Formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy

Pokud jste držitelem dluhopisů v rámci některé z našich emisí nebo máte zájem o informace o těchto emisích, kontaktujte nás na telefonním čísle: +420 730 595 555.

Kontaktní formulář

Máte-li zájem o více informací, prosím kontaktujte nás.
Můžete také napsat na e-mailovou adresu:
financovani@real-luxembourg.cz